FRASES

BENVINGUTS

Sou al bloc de 2n de batxillerat de l'Institut de Llavaneres.
Trobareu aquí materials per a resseguir la història de la filosofia.

Un dia naixem sense que ens en demanin permís. Creixem quasi involuntàriament pel desplegament d'una sèrie de mecanisme biològics que tenim gravats. Però hi ha un altre creixement que no és el físic i aquest sí que només depèn de nosaltres. Podem arribar a vells i ser simples com infants o tractar de créixer i madurar cada dia. Aquest és el camí de tots els filòsofs: la comprensió i la recerca del sentit de la vida, del món, de les coses...

Una activitat apassionant a la qual, ara, tu ets convidat. Que et sigui plaent!

dissabte, 10 de desembre de 2016

dijous, 1 de desembre de 2016

HEL·LENISME


Per tal de situar totes les escoles hel·lenístiques en el temps ens pot ser útil aquesta cronologia.
Aquesta és una pàgina que resumeix el tema. Però, també el resumeix molt bé, aquesta.
Uns apunts, en paper, són aquests.
Què penseu d'aquest home que busca la ola perfecta.? A quina escola l'adscriuríeu?
Per a aprofundir: Epicureisme, Escepticisme, Estoïcisme.
El plaer és addictiu? Interessant reflexió sobre les addiccions.
Un resum de totes les escoles ètiques de l'hel·lenisme.

diumenge, 20 de novembre de 2016

Plató i Aristòtil (2nA)

REALISME/IDEALISME
Idealisme: la realitat és una funció de la ment
Realisme: ingenu (existeix el món exterior tal i com se’m presenta) o crític (existeix un món exterior però el meu coneixement és limitat)
Idealistes: Descartes, San Agustí i Plató (Racionalistes)
Realistes: Stuart Mill, Locke i Aristotil (Empiristes)

PLATÓ
Còneixer és recordar à teoria de la reminiscència i anamnesis
El mite de la caverna
mito-caverna.jpg
Món sensible (caverna) i món de les idees (l’exterior)

Hi ha 4 graus de coneixement:
1r. ombres
2n. estàtues
3r. projeccions de les ombres reals a les aigües
4a. les coses tal com son
CONTEXT HISTÒRIC
Jove ric admirador de Sòcrates I decebut per la democràcia que mata a Sòcrates
Contacte amb els pitagòrics del sud d’Itàlia
Proposa un nou mètode polític (La República)
Funda l’Acadèmia
DUALISME GNOSEOLÒGIC (PUNT DE PARTIDA DE LA FILOSOFIA DE PLATÓ)
Coneixement sensitiu: doxa (opinió), particular, canviant, contingent i múltiple (caverna)
Coneixement racional / intel·lectual: episteme (ciència), universal, necessari, immutable i únic (etern) (món de les idees)
*Qui busca, preconeix. Si Sòcrates busca la veritat és que té un preconeixement
OBRES DE PLATÓ
1r Període, Escrits Socràtics
2n Període, Escrits de Transició
3r Període, Escrits de Maduresa
4t Període, Escrits de Vellesa

SEGONS L’ÈPOCA
Obres critiques
Obres sistemàtico-doctrinals
Obres Revisió

SEGONS EL CONTINGUT

MÓN DE LES IDEES
Al cim hi ha el bé
Bellesa ßà bondat
      â          â              â
estèticaßconeixà ètica

El món sensible és el 1r coneixement (pels sentits) anomenat doxa o opinió
El món de les idees és el 2n coneixement (per la raó) anomenat episteme o ciència
El 3r coneixement és anomenat intuïció mística
Mística: experiència individual de contacte o connexió amb l’absolut (deu, el tot, etc). Aquesta experiència és inexpresable
Les idees del món de les idees son: eternes, immutables, models, universals, úniques i espirituals
Les idees del món sensible son: contingents, canviants, còpies, particulars, materials i múltiples
Contingent: tot esser que pot ser i no-ser
Causa: allò que ha originat alguna cosa
3 causes (teoria de les causes):
-causa material (matèria)
-causa eficient (demiürg, ho proposen els pluralistes)
-causa formal (idees, ho proposa Plató)
(Aristòtil aportarà una nova causa)

ARISTÒTIL
384 a.C – 322 a.C
Era grec però de Macedònia
Quan va morir Plató tothom creia que ell seria el director de l’Acadàmia però la família de Plató es va negar, a causa d’això va plegar
CRITIQUES A LA TEORIA DE LES IDEES (lo últim que va explicar Plató)
1ª Critica: les idees són un duplicat innecessari, el món de les idees no serveix per res
2ª Critica: la participació de les idees en les coses és una metàfora
La participació parcial no explica les coses
Si la participació total és, les idees s’haurien de multiplicar
3ª Critica: si hi ha idea de tot, també n’hi hauria d’haver de les imperfeccions
4ª Critica: la idea de la idea, bucle infinit
Cada concepte ve d’una idea diferent
TEORIES D’ARTISTÒTIL
1ª Teoria: Hilemòrfica (matèria i forma)
Tots els objectes reals son compostos de matèria i forma
2ª Teoria: acte-potencial
L’acte és la forma i les potencialitats estan a la matèria
Acte: quan ets
Potencial: que pots arribar a ser però no ho ets encara
Tipus de canvi
-Accidental: qualitatiu o quantitatiu o local
Ex: cadira moguda de lloc o pintada de vermell. Segueix sent una cadira
-Substancial: generació o destrucció
Ex: si la cremem, ja no és cadira
TEORIA DE LES CAUSES
1ª causa material (arkhé)
2ª causa eficient (pluralistes)(nous/amor i odi)
3ª causa formal (Plató) (idees)
4ª causa final (Aristòtil) (tot persegueix una finalitat)
La causa eficient primera d’Aristòtil és el primer motor i és immòbil
*El primer motor immòbil mou com allò desitjat mou a qui ho desitja
El primer motor és: etern, acte pur (no te cap potencialitat), immaterial-espiritual i omniperfecte (té totes les perfeccions)
ELS SERS VIUS
Hi ha 3 tipus d’ànimes:
Vegetativa: funcions de nutrició i reproducció
Sensitiva: vegetativa + coneixement sensitiu/locomoció
Racional: vegetativa + sensitiva + coneixement intel·lectual


ÈTICA D’ARISTÒTIL
Teleologisme – finalisme (tot tendeix a una finalitat)
La felicitat és el bé últim
Segons Aristòtil s’arriba a la felicitat per la pràctica de la virtut
Virtut: és un bon hàbit
Vici: és un mal hàbit, lo contrari de la virtut
La virtut és el terme mig entre dos extrems
DEFECTE             TERME MIG             EXCÉS
Covard                      valentia                   temerari
POLÍTICA D’ARISTÒTIL
L’home és el terme mig entre deus i animals
Cada poble que escolleixi el sistema polític que li vagi millor. L’objectiu de tot govern ha de ser el bé comú
BON SISTEMES                             MALS SISTEMES
Monarquia                                        Tirania
Aristocràcia                                      Obligarquia
Govern constitucional                       Democràciadissabte, 19 de novembre de 2016

Diari de classe 2n BAT A: PLATÓ

13/10/2016

PLATÓ:
La realitat és veritat?
(Realisme ingenu---> naixem amb aquest software)  Realista ingenu--> una taula la veus però no saps com és.

Realisme:
- Ingenu: existeix el món exterior tal i com se'ns presenta.
- Crític: existeix un món exterior però el nostre coneixement és limitat.

Idealisme: La realitat és una funció de la ment.

IDEALISME (RACIONALISME)                          REALISME (EMPIRISME)
- Descartes                                                                - Stuart Mill
-Plató                                                                        - Locke
                                                                                  - Aristòtil
                                                                                  - Nietzche

Per Plató el món real és el món de les idees. Abans de néixer hem estat al món de les idees i per això sabem que és cada cosa.

CONÈIXER = RECORDAR (teoria de la reminiscència i anamnesis)

L'ànima per Plató està dividida en 3 parts (el cap, el cor i la panxa)
I hi ha 4 graus de realitat
1. Les obres  (Món sensible)
2. Les estatues (Món sensible)

3. Reflex i projeccions (Món de les idees)
4. Realitat (Món de les idees)
18/10/2016

Biografia:
-Jove ric
-Admirador de Sòcrates
-Decebut per la democràcia
-Contacta amb els pitagòrics del sud d'Itàlia
-Proposa un nou model polític (la República)
-Prova de posar en pràctica el nou sistema a Siracusa (3 cops sense èxit)
-Funda l'Acadèmia

Obres: Escrites en diàleg on sempre un dels que dialoga és Sòcrates
-Diàlegs de joventut
-Diàlegs del període intermedi
-Diàlegs de maduresa
-Diàlegs d'ancianitat

Punt de partida de la filosofia de Plató: dualisme gnoseològic
-coneixement sensitiu: doxa (opinió): particular, canviant, contingent i múltiple
-coneixement racional: episteme (ciència): universal, etern, immutable, necessari i únic.

Qui busca preconeix

dijous, 17 de novembre de 2016

diumenge, 6 de novembre de 2016

dijous, 3 de novembre de 2016

ARISTÒTIL

Apunts molt complets i clars de la filosofia d'Aristòtil (36 pàgines en castellà)
Presentació que estem utilitzant per a explicar Aristòtil. Una nova presentació (en castellà).
Esquemes de la filosofia d'Aristòtil
Podeu trobar un complet Vocabulari elaborat pel professor Ramon Alcoberro aquí.
Vocabulario mínim d'Aristòtil.
Vocabulario més complet.
A la xarxa podem trobar diverses comparacions entre les filosofies de Plató i d'Aristòtil. Mireu-les perquè us poden donar idees de cara a la pregunta 4 de l'examen. No oblideu, però, ser originals. 
Comparació 1
Comparació 2
Comparació 3
Vídeo de 28 minuts: Aristòtil explicat per Fernando Savater a la aventura del pensamiento.

RESUM d'Aristòtil

dimarts, 25 d’octubre de 2016

dilluns, 17 d’octubre de 2016

Diari de classe 2n BAT A ELS SOFISTES

ELS SOFISTES                                                                                                                  03/10/2016

Eren savis, considerats els primers professionals de l'ensenyament (oratòria).

Característiques:
-Art del discurs
-Relativistes: "No existeix una veritat objectiva absoluta"
-Subjectivistes
- Eren estrangers
                                                                                                                                              04/10/2016
Protàgores d'Abdera
Va escriure dues obres:
---Discursos enderrocadors: "L'home és una mesura de totes les coses"
---Sobre els déus: Angosticisme

Gòrgies de Leontini era pacifista
Frase: En la pau, els fills enterren els pares i en la guerra, els pares enterren els fills.

Escepticisme:
1. Res no existeix
2. Si alguna cosa existís, seria incogniscible
3. Si alguna cosa existís i la poguessim conèixer no la podriem comunicar.

                                                                                                                                               10/10/2016
SÒCRATES:


0. Vida
1. Mètode
2. Ètica socràtica

VIDA:

Innagurador de la filosofia amb la frase: "Només ser que no ser res".
El pare era escultor
La mare llevadora
L'afició de Sòcrates era anar a la plaça a escoltar als sofistes i després fer-los preguntes que no sabien respondre.

Quan el van condemnar el van culpar de ser un corruptor dels joves i d'infidelitat als déus de la ciutat.
Li van dir que si pagava una multa no el matarien però no va voler pagar perquè deien que eren ells els qui l'havien de pagar per ensenyar.

El consideren com el primer màrtir.

                                                                                                                                                 11/10/2016
MÈTODE:

El diàleg:
---Ironia: el que es creu que sap, descobreix que no sap.
---Maièutica: la veritat s'il·lumina en la ment dels qui dialoguen i s'expressa en forma de definició.

Definició i Mètode inductiu
De Vista general a Vista particular és Deductiu
De Vista particular a Vista general és Inductiu

ÈTICA SOCRÀTICA: (intel·lectualisme moral)

Qui conèix el bé obligatòriament el practica. El delinqüent ho és perquè és ignorant.

Ètiques:
-Universals
-Relativistes

dissabte, 15 d’octubre de 2016

divendres, 14 d’octubre de 2016

Els presocràtics

Dimarts, 13/09
PRESOCRÀTICS
Inconvenients del títol:
- Desprecia el pensament oriental.
- Preminència excessiva de Sòcrates.

Causes de l’aparició de la filosofia:
a) Origen remot: Escissió natura-cultural.
b) Origen recent: S. VI aC (colònies gregues d’Àsia Menor).
            - Democràcia: Tots tenim dret a opinar.
            - Xoc de cultures: Navegació.
            - Aparició de la moneda: Valor a un “material”.
            - Absència d’una religió forta: (religió fluixaàpoliteista).

Els diferents sabers:
- Mite: Explicació no-racional dels fenòmens de la realitat i de l’origen del món.
            - Cosmogònics: Origen del món.
            - Antropogònics: Origen de l’espècie humana.
            - Escatològics: Finals del temps.
            - De renovació: Crisis totals que obliguen a tornar a començar.

**
Graus d’abstracció:
0: Realitat
1: Reflexió sobre la realitat
2: Metarealitat
**

Dijous, 15/09
Les polis gregues i l’esplendor d’Atenes (pàg. 3)
Grècia durant el segle VI aC estava dividida en ciutats-estat.
Atenes al s. V (Pèricles) després de guanyar la guerra contra els perses es va convertir en la polis més importat. Atenes també es caracteritzava per tenir una democràcia on tots els ciutadans lliures majors d’edat votaven (exempts quedaven: dones, esclaus i estrangers).
Era per la democràcia que el discurs era molt valorat i va ser per això que molts “rics” pagaven a mestres de retòrica.
La guerra amb Esparta va provocar una crisi en la democràcia, 30 tirans i la mort de Sòcrates al 399 aC.

El primer problema: Physis (L’origen del món físic “arkhé”)
Arkhé: El primer principi de totes les coses.
            - Tales de Milet: Aigua.
            - Anaximandre de Milet: Apeiron (Allò que encara no té forma).
            - Anaxímenes de Milet: Aire.
Escola de Milet:
- Material.
- Monistes (UN sol arkhé).
- Dinàmic (Té una energia interna que el fa convertir en totes les coses).
- Infinit (No s’acaba mai).
Dilluns 19/09
Emprista: L’única font de coneixement és l’experiència (Sentits).
Vitalista: La vida és la primera i última instància.
Idealista: L’autèntica realitat és en una altra dimensió transcendent (contrari a immanent) à Món de les idees, innatista.
Racionalista: La principal font de coneixement és la raó. Innatistes.
Utilitarista: ÉS bo allò que procura la màxima felicitat al màxim nombre de persones.
Dimarts 20/09
Escola pitagòrica (Pitàgores)
Una mena de secta.
Ensenyaments esotèrics à Reservats als iniciats (Secrets).
Arkhé: número.
Els ensenyaments que anaven adquirint els iniciats eren esotèrics,
Orfisme: Religió (de les piràmides) en la que Pitàgores es va inspirar. Defensava:
- Immortalitat de l’ànima.
- Transmigració de les ànimes.

Vocabulari
Monistes: Tot prové d’UN sol principi.
Dualistes: Hi ha DOS principis que originen totes les coses.
Pluralistes: Hi ha DIVERSOS principis que originen tot el que hi ha.

Heràclit
Lluita de contraris (dialèctica).
Creu que tot és una lluita: Dia/Nit.
Tot el que existeix està lluitant amb el seu contrari.
Dimarts 27/09
Arkhé d’Heràclit: Foc. “La guerra és el pare i la mare de totes les coses.”

Parmènides d’Elea
El canvi no existeix.
Arkhé: Ésser (primer predicat de tot).
L’ésser és i el no ésser no és.
Atributs de l’ésser:
- Únic.
- Etern.
- Immòbil/Immutable.
- Continu.
- Homogeni.
- Limitat.

ETERNITATàAtemporalitat
Dijous 29/09
Zenó d’Elea
Apories: Paradoxa à Problemes que no es poden resoldre.
                                      Problemes contradictòris.
                                      Preguntes que no es poden contestar.
Exemples:
- La tortuga i Aquiles.
- La fletxa i la diana.

ELS PLURALISTES
L’arkhé és múltiple.
Empèdocles
L’arkhé són quatre elements: l’aire, l’aigua, la terra i el foc. (Estàtic).
Hi ha unes forces externes que: Combinen (amor).
                                                           Disgreguen (odi).
**
Teoria de les causes:
- Material (monistes).
- Eficient (pluralistes).
-
-
**
Dilluns, 03/10
Anaxàgores de Clazomene (500aC-427aC)
Arkhé: Homeomeries: Llavors de totes les coses que són tot el que existeix.
                                       Infinites en número i invisibles.
L’energia de l’arkhé és el NOUS (intel·ligència, esperit intel·ligent).
Els éssers vius porten en sí un fragment de nous.

Els atomistes
El fundador va ser Leucip però el més important és Demòcrit d’Abdera.
L’arkhé són els àtoms (tom à part d’alguna cosa, a à no)
                                   - No divisible en parts (Indivisible).
                                   - Infinits.
                                   - Dinàmics (Energia interna).
                                   - Es mouen en el buit.

dimarts, 11 d’octubre de 2016

La rosa porpra del Caire


La pel·lícula sencera en anglès.
Aquí es pot veure en castellà.
 
Diversos enllaços que fan referència a la pel·lícula


Revista el Basilisco on trobarem el text d'on surten les qüestions a contestar. (Heu de començar a llegir després del separador que diu: El cine antes del cinematógrafo .
El que heu de fer és:
1) Redacció relacionant el fragment de pel·lícula que vam veure amb el mite de la caverna.
2) Contestar les tres preguntes que trobareu a la pàgina 7 d'aquest document. El ámbito del engaño.(Necessitareu consultar l'article de la revista Basilisco).

dilluns, 10 d’octubre de 2016

PLATÓ


Una bona manera de començar el repàs és llegir el mite de la caverna. Aquestes imatges ens poden ajudar a comprendre'l: imatge 1, imatge 2, imatge 3, imatge 4.
Aquest vídeo de només 2:46 minuts el resumeix ( a més practicaràs l'anglès- Allegory of the Cave). Un resum del mite amb interpretació.
Tim Wilson treu totes aquestes conclusions del mite. (Pots activar la traducció dels sots-títols anglesos).
Si preferiu el Dtor. Harrison Kleiner de la Utah State University a l'Andreu Majó d'Arenys de Munt mireu aquí. (No hi ha color)

Per trobar el vocabulari de Plató que necessiteu.
La indicació dels llibres de Plató d'on s'agafaran els textos d'examen a les PAU la tenim aquí (busqueu l'apartat de materials).

Podem trobar una versió sencera de La República en castellà. Els textos en català dels fragments d'on es poden agafar els textos d'examen són llibre II, llibre IV, llibre VII
El professor Jordi Bertran ha preparat un resum de tota la república en un sol full. Interessentíssim per a fer-se una idea de l'obra sencera.

Si voleu repassar Plató d'una manera molt clara i no massa extensa per a mi la pàgina del professor Alcoberro és la millor. Trobareu explicades a fons i d'una manera molt clara les influències que ha rebut Plató de la filosofia anterior.
Si voleu fer un repàs final us pot servir aquest resum.
Completa i molt aclaridora presentació de la professora Anna Sarsanedas per a entendre bé a Plató.
La presentació més resumida que vam posar a classe.

Imatges, gràfics i esquemes aquí.

50 preguntes curtes sobre Plató. Respostes a les 50 preguntes.

Una comparació amb Aristòtil. Una completíssima comparació amb Aristòtil.

Un examen resolt.


Per a practicar podeu contestar els qüestionaris, proves o aquest examen.

Preguntes 4 i 5 que han sortit a les PAU darrerament:

4. Compareu la concepció platònica del coneixement amb una altra concepció del coneixement que es pugui trobar en la història del pensament.  
5. Creieu que Plató té raó quan defensa que els cossos visibles no poden ser la veritable realitat? Raoneu la resposta.
4. Compareu la filosofia política de Plató (és a dir, la seva concepció del govern i la justícia) amb una filosofia política diferent que es pugui trobar en la història del pensament.  
5. Creieu que Plató té raó quan defensa que els més savis han de governar? Raoneu la resposta.
4. Compareu la concepció de Plató del govern just amb una altra concepció del govern just que es pugui trobar en la història del pensament
5. Creieu que Plató té raó quan defensa que l’Estat ha d’obligar a governar aquells que estiguin millor preparats? Raoneu la resposta.
4. Compareu la concepció platònica del coneixement amb una altra concepció del coneixement que es pugui trobar en la història del pensament.  
5. Creieu que Plató té raó quan suggereix que, per exemple, la circumferència que estudia la geometria no és cap dibuix particular amb propietats materials específiques? Raoneu la resposta.
4. Compareu la concepció platònica del bé amb una altra concepció del bé que es pugui trobar en la història del pensament.  
5. Creieu que Plató té raó quan defensa que el veritable coneixement no prové dels sentits? Raoneu la resposta.
4. Compareu la concepció de Plató de l’ànima amb una altra concepció de l’ànima (o del jo) que es pugui trobar en la història del pensament.  
5. Creieu que Plató te raó quan defensa que es pot justificar racionalment que l’ànima segueix existint després que el cos mori? Raoneu la resposta.

dimecres, 28 de setembre de 2016

Immobilitat o canvi?

El capítol complet de REDES on entrevisten a Julian Barbour.
Trobareu aquí una entrevista escrita.
Interessant explicació que comença destacant els punts en comú d'Heràclit i Parmènides.
Conferència sobre Heràclit en castellà.
Test autocorrectiu sobre Parmènides.
Test autocorrectiu sobre Heràclit.

Cançó de Mercedes Sosa Todo cambia .
La lletra de la cançó.

Els temps estan canviant (versió catalana de la cançó de Dylan). La lletra.
La cançó original en anglès de Dylan. La lletra.

Diari de Classe del 14/09 al 3/10